Tarieven en vergoedingen

Vergoeding

Dieetadvies wordt voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering.
Hiervoor geldt het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar.
Hierbij wordt wel het eigen risico aangesproken. Een uitzondering hierop zijn kinderen en volwassen met diabetes, COPD en CVRM waarbij sprake is van ketenzorg.
Indien u uw eigen risico nog niet verbruikt heeft, worden de kosten van de diëtist via de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Hiervoor geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Voor het exacte tarief verwijzen wij u naar de polis van uw verzekeraar.
Naast vergoeding vanuit de basisverzekering bieden de meeste zorgverzekeraars extra vergoeding aan vanuit aanvullende polissen. Dit gaat niet van het eigen risico af. Deze uren kunt u pas gebruiken als u de 3 behandeluren vanuit de basisverzekering al heeft verbruikt.
Kijk hier voor een overzicht van de aanvullende verzekeringen.
Sl!m eetcoaching heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Directe toegankelijkheid

Om aanspraak te maken op vergoeding van de zorgverzekering, heeft u een schriftelijke verwijzing van een arts (huisarts, tandarts of specialist) nodig. Tevens is de diëtist direct toegankelijk, echter een aantal zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen geen vergoeding uit te keren zonder verwijsbrief. De diëtisten van Sl!m eetcoaching geven de voorkeur aan behandeling met verwijsbrief.

Tijd en tarieven

De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. Wanneer de maximale vergoeding voor de diëtist is bereikt of u niet voor vergoeding in aanmerking komt, zijn dit onze tarieven.

Intake
Contact: 60 minuten + individueel dieetvoorschrift: 15 - 30 minuten € 112,50 - € 135,-
Vervolg consult
Contact: 30 minuten € 45,-
Kort vervolg consult/ bia meting
Contact: 15 minuten € 22,50
Opstellen individueel dieetvoorschrift
Per 15 minuten: € 22,50
Telefonisch consult/ beeldbellen/ emailconsult
Per 15 minuten: € 22,50
Toeslag voor huisbezoek
Per huisbezoek: € 40
Niet nagekomen afspraak
Per 15 minuten ingeplande tijd: € 22,50

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee delen: 
1. De contacttijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent en telefonische consulten of beeldbellen.
2. Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies en/of het regelen van medische voeding. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt wel deel uit van de behandeling.
Deze toelichting geldt voor via de zorgverzekeraar vergoede zorg en niet vergoede zorg.

Verhindering

Voor een goede planning is het belangrijk dat u op tijd op uw afspraak komt. Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 48 uur tevoren aan te geven. Dit kan telefonisch, per mail of door een voicemailbericht in te spreken (géén SMS of Whatsappbericht). Is de afspraak niet 48 uur van te voren (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend) geannuleerd, dan brengen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.
Hiervoor rekenen we een ‘niet nagekomen afspraak’ tarief van € 22,50 per 15 minuten ingeplande tijd. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor deze kosten ontvangt u een factuur.

 

 

Contact

Voor kinderen en jongeren

Irma de Witt Hamer

06-43 95 35 66
irma@slimeetcoaching.nl

Lisse
Slim eetcoaching
De Bolster
Grachtweg 24e, Lisse

Voor volwassenen

Marloes Mulder

06-41 45 98 91
marloes@slimeetcoaching.nl

Sassenheim
Gezondheidscentrum Rusthofflaan
Rusthofflaan 50c, Sassenheim

Lisse
Huisartsenpraktijk Derks
Wilhelminastraat 53, Lisse

 

 

 

Copyright by Sl!m Eetcoaching - Webdesign by Logo Huis