Privacyverklaring Sl!m eetcoaching

Sl!m eetcoaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dit vastgelegd in de wet ’Bescherming Persoonsgegevens’ (WBP) en is er sprake van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien u gebruik maakt van de diensten van Sl!m eetcoaching hebben de diëtisten gegevens van u nodig.
Deze kunnen op diverse manieren worden verstrekt: telefonisch, via ZorgDomein, e-mail, sms of via whatt’s app. Persoons gegevens die nodig zijn:

▪ Voor- en achternaam
▪ Geslacht
▪ Geboortedatum
▪ Adresgegevens
▪ Telefoonnummer / mobiel nummer / e-mail adres
▪ BSN
▪ Zorgverzekering (naam, polisnummer)
▪ Medische gegevens (indien deze ter zake doen)

Waarom is dat nodig?

Sl!m eetcoaching heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.
In sommige gevallen kan het gaan om zogenaamde ‘bijzondere’ en/ of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze worden echter alleen gebruikt indien daarvoor de noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling.
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Sl!m eetcoaching bewaart uw persoonsgegevens max. 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst).


Delen met anderen

Sl!m eetcoaching zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Sl!m eetcoaching heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Sl!m eetcoaching zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Sl!m eetcoaching een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor deze gegevens. Sl!m eetcoaching blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren en/ of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@slimeetcoaching.nl.

Beveiliging

Sl!m eetcoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan telefonisch contact op met ons via
06- 43 95 35 66, 06-41 45 98 91 of via e-mail: info@slimeetcoaching.nl.

Voor meer informatie over privacy zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor kinderen en jongeren

Irma de Witt Hamer

06-43 95 35 66
irma@slimeetcoaching.nl

Lisse
Slim eetcoaching
De Bolster
Grachtweg 24e, Lisse

Voor volwassenen

Marloes Mulder

06-41 45 98 91
marloes@slimeetcoaching.nl

Sassenheim
Gezondheidscentrum Rusthofflaan
Rusthofflaan 50c, Sassenheim

Lisse
Huisartsenpraktijk Derks
Wilhelminastraat 53, Lisse

 

 

Copyright by Sl!m Eetcoaching - Webdesign by Logo Huis